Tarot cards lecture

‘’Do you want to know more about your future (Cosplay) life? Then come to the dealer room at Inge Goris’s Tarot cards reading! For a small fee* she will introduce you to this great eyeopener. *During the lecture you have a chance to get a free reading so make sure to come and pay a visit.’’

Engels:

Inge Goris will read Tarot cards in the dealer room.

She will also give a lecture in English of about 45 minutes. This lecture will consist of three parts.

During the first 15 minutes she will provide a guided meditation that helps you to let go of all the things not belonging to your truest I AM, creating a deeper connection with that truest I AM. Afterwards she will introduce very briefly the Tarot for fifteen to 20 minutes, there will be opportunity to ask questions about the topics discussed later on during the lecture.
This setting strongly requests not to ask personal questions, please only ask general questions concerning the Tarot and the lecture.


Nederlands:

Inge Goris Tarot kaarten lezen in de dealerroom.
Zij zal ook een Engelstalige lezing verzorgen van ongeveer 3 kwartier. Deze lezing zal bestaan uit
3 gedeeltes. Gedurende het eerste kwartier zal zij een geleide meditatie verzorgen die je helpt alle dingen die niet bij je echtste IK horen, los te laten zodat er een diepere verbinding ontstaat met die echtste IK.

Hierna zal zij gedurende een kwartier tot 20 minuten zeer beknopt de Tarot introduceren, waarna er tijdens het laatste gedeelte gelegenheid zal zijn voor het stellen van vragen over de onderwerpen die tijdens de lezing aan bod zijn gekomen.

Hierbij met klem het verzoek geen persoonlijke vragen te stellen, gelieve algemene vragen te stellen die alleen de Tarot en de lezing betreffen.

Inge Goris
https://www.facebook.com/inge.goris.3
dinsdag en donderdag: CretopiaRotterdam/Toko51
West-Kruiskade 53